Camps er intensive forløb på mellem 1-3 dage, hvor børnene introduceres til iværksætter- og innovationsmetoder gennem legende læring. Camps’ene er typisk for børn mellem 10-12 år, men varierer fra camp til camp.

På camps lærer vi børnene at tænke og agere som ægte iværksættere. De lærer at generere idéer på baggrund af deres egne observationer, at arbejde sammen i grupper, designe prototyper, teste dem og præsentere dem for hinanden. Men frem for alt lærer de noget om nysgerrighed, vedholdenhed, kreativ problemløsning og at turde tænke stort, sætte i værk – og ikke mindst fejle.

Vores camps kan variere i tema og indhold, men er typisk bygget op omkring 5 vigtige elementer:

  • Virkelighedsnære temaer – børnene lærer at forstå deres omverden og udvikle idéer og prototyper, der løser et reelt problem i deres omgivelser/lokalmiljø.
  • Design Thinking – vi bruger metoden Design Thinking som udgangspunkt for at lære børnene om innovation og iværksætteri, selvfølgelig udviklet med sjove øvelser i børnehøjde så alle kan være med.
  • Fysisk aktivitet – undervejs vil der være masser af fysisk bevægelse, team-building aktiviteter og energizers til at give hjernen en pause og kroppen et boost.
  • Iværksætter-rollemodeller – børnene vil møde ægte iværksættere fra iværksættermiljøet, som vil inspirere dem med deres personlige iværksætterhistorie.
  • Forældreforankring – i slutningen af campen inviterer vi forældre til en lille session, hvor de kan høre om, hvad deres børn har lært, og hvordan de iøvrigt kan stimulere deres iværksætterlyst i hverdagen.

Skal dit barn på camp?
Pt. har vi ikke nogen camps planlagt, men hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev, får du svar så snart vi opretter et nyt hold. For husk, der er kun 25 pladser hver gang!